Subsidieadvies

Als ondernemer zijnde wil je natuurlijk altijd weten waar je kunt besparen en waar je eventueel subsidie kunt krijgen voor bepaalde elementen van je bedrijf. Maar het zoeken naar deze subsidies kan een tijdrovende taak zijn. Toch zijn er bedrijven zoals Kroese Wevers die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar geschikte subsidies en het aanvragen voor subsidies.

Kroese Wevers helpt je verder

Ze onderzoeken de mogelijkheden voor de financiering voor je innovatieprojecten of veranderprocessen. Ze zorgen voor een maximale subsidie opbrengst en daarnaast kunnen ze de voortgang monitoren, denken en werken actief mee.

Ze hebben in het verleden op succesvolle wijze regionale, nationale en Europese subsidies voor innovatieve bedrijven, overheden en kennis- en zorginstellingen gerealiseerd.

Kroese Wevers werkt nauw samen met de subsidieverstrekkende instanties en zijn dan ook goed bekend met de nationale en regionale subsidieregelingen. Zowel bedrijven in het MKB als grote ondernemingen laten we hier dagelijks van profiteren.